Bešlija, Sedad. Istimâlet: Bosna u osmanskoj političkoj strategiji: (15. i 16. stoljeće)

40,95 KM

Istimâlet: Bosna u osmanskoj političkoj strategiji: (15. i 16. stoljeće)

Autor: Sedad Bešlija

Opis

Godina izdanja: 2017

Broj stranica: 302

Format: 24 cm

Uvez: meki

ISBN: 978-9958-649-26-4

PREDGOVOR

Ova knjiga predstavlja dopunjeno izdanje magistarskoga rada koji je odbranjen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. maja 2012. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr. Vesna Mušeta-Aščerić (predsjednica), prof. dr. Edin Radušić (član) i prof. dr. Enes Pelidija (mentor i član). Istraživanja su sprovedena u okviru redovnog projekta Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Ovom prilikom želim se zahvaliti osobama i institucijama koje su mi pružile nesebičnu podršku u realizaciji istraživanja. Prije svega, zahvaljujem se bivšem direktoru Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Husniji Kamberoviću na ukazanom povjerenju i aktuelnoj direktorici dr. Seniji Milišić na podršci za publikovanje ovog djela.
Zahvaljujem se posebno svom mentoru, prije svega izuzetnom insanu, prof. dr. Enesu Pelidiji, koji mi je odobrio izradu ove teme za koju sam bio veoma zainteresiran, na svesrdnoj podršci tokom postdiplomskog studija kao i stručnom usmjeravanju prilikom izrade rada.
Zahvaljujem se i članovima komisije, dr. V. Mušeti-Aščerić i dr. E. Radušiću na sugestijama koje sam uvažio prilikom pripreme za štampanje knjige. Zahvalu upućujem i dr. Aladinu Husiću na srdačnoj pomoći prilikom istraživanja u arhivu Orijentalnog instituta u Sarajevu, zatim osoblju Gazi Husrev-begove biblioteke i Bošnjačkog instituta – Fondacija Adil-beg Zulfi karpašić te posebno dr. Vesni Miović, koja svaki put iznova domaćinski dočeka bosanske osmaniste, posebno mlade istraživače, i pruža stručnu pomoć prilikom istraživanja fondova Državnog arhiva u Dubrovniku.
Želim se zahvaliti i prof. dr. Nuriju Čevikelu iz Turske koji mi je, iako ga još nisam uživo upoznao, zahvaljujući prednostima moderne tehnologije, izuzetno pomogao u početnoj fazi istraživanja.
Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način, makar i sa nekoliko riječi podrške prilikom susreta na ulici, doprinijeli da ovaj rad bude završen, a knjiga prezentirana javnosti.
Zahvaljujem se također izdavaču ovog izdanja – Institutu za historiju
Univerziteta u Sarajevu. Zahvalnost dugujem recenzentima prof. dr. Enesu Pelidiji i dr. Muameru Hodžiću te urednici dr. Hani Younis.
Posebnu zahvalu želim uputiti majci i rodbini bez čije nesebične i bezrezervne podrške ne bi bilo moguće okončati postdiplomski studij.
Na kraju, supruzi i djeci se zahvaljujem na strpljenju i izvinjavam se za sve uskraćeno porodično druženje.
U Sarajevu, 29. 11. 2016.

SADRŽAJ:
Istimâlet: Bosna u osmanskoj političkoj strategiji: (15. i 16. stoljeće)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Bešlija, Sedad. Istimâlet: Bosna u osmanskoj političkoj strategiji: (15. i 16. stoljeće)”

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *