Younis, Hana. Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851–1878.

40,95 KM

Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851–1878.

Autor: Hana Younis

Opis

Godina izdanja: 2017

Broj stranica: 357

Format: 25 cm

Uvez: meki

ISBN: 978-9958-649-27-1

PREDGOVOR

Život veletrgovaca u Sarajevu u posljednjim decenijama osmanske vladavine u Bosni oslikava svu kompleksnost toga burnoga perioda. Ovom monografi jom, koja predstavlja djelimično prerađenu doktorsku disertaciju pod naslovom Trgovačka elita u Sarajevu 1851–1878. godine odbranjenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u novembru 2012. godine, pokušala sam pokazati kako je to izgledalo iz njihove perspektive. Teza je u najvećem obimu urađena na dosad nepoznatoj arhivskoj građi koju čine lični i porodični fondovi veletrgovaca. Upravo ova vrsta građe dozvolila je uvid u svaki segment njihovog javnog i privatnog života, otkrile su se njihove želje i nadanja, uspinjanje na materijalnoj i društvenoj ljestvici, ljubav ali i ljubomora, loši poslovni potezi i propadanje. Ova monografija kroz svijet veletrgovaca slikovito opisuje jedan buran historijski period preplitanja istoka i zapada i vječne borbe za prosperitet porodice.
U odnosu na disertaciju, monografi ja je obogaćena prilozima. Treba napomenuti i to da je rukopis predat Izdavaču u martu 2015. godine, ali je njegovo objavljivanje iz objektivnih razloga realizirano tek sada.
Sama disertacija teško da bi ikad bila završena da nisam imala podršku porodice, kolega i prijatelja. Posebnu zahvalnost dugujem mentoru prof. dr. Zijadu Šehiću koji je uvijek imao vremena da me sasluša i da me usmjeri u mojim brojnim dilemama. Osim njemu, na stručnim savjetima i uputama zahvaljujem se i ostalim članovima komisije pred kojima sam branila disertaciju – prof. dr. Enesu Pelidiji i prof. dr. Edinu Radušiću. Zahvalnost upućujem i prof. dr. Husniji Kamberoviću. Posebno se zahvaljujem kolegama u Arhivu Bosne i Hercegovine, Historijskom arhivu Sarajevo, Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, kao i mojim kolegicama i kolegama u Institutu za historiju. Veliku zahvalnost upućujem: recenzentima prof. dr. Zijadu Šehiću i prof. dr. Edinu Radušiću, uredniku dr. Sedadu Bešliji, kao i direktorici Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu dr. Seniji Milišić, koja je podržala objavljivanje moje disertacije u sklopu izdanja Instituta.
Nikakve riječi nisu dovoljne da iskažu količinu podrške i razumijevanja koje su mi pružili roditelji, suprug i kćerka. Neizmjerno im hvala na tome.

SADRŽAJ:
Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851–1878.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Younis, Hana. Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851–1878.”

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *